Další služby

Kromě překladatelských a tlumočnických služeb nabízíme doplňkově i další asistenční služby pro naše zákazníky. Díky naší znalosti reálií Německa, Rakouska a ve velké míře i Švýcarska nabízíme pro tyto tři země vyhledání obchodních partnerů, úřadů, advokátů a dalších potřebných kontaktů. Klienty doprovodíme na místo, společně vše vyřídíme, ověříme úplnost a platnost úkonu.

Příklady:
- nalezení odběratelů v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku
- nalezení dodavatelů v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku
- doprovod a tlumočení při vyřizování dědictví
- nákupy a prodeje nemovitostí v německy mluvících zemích
- obstarání advokáta v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku
- asistence při vyřizování studia v zahraničí