Odbornost

Překlady a tlumočení provádějí vždy překladatelé s odbornými znalostmi v příslušném oboru. Všichni mají vysokoškolské vzdělání, často získané v zahraničí. Při své práci využívají nejmodernější vybavení. Máme velké zkušenosti s koordinací rozsáhlých zakázek. Ručíme za konzistentní používání odborných pojmů v obou oblastech.