Férová cena

Za provedenou práci účtujeme férovou, předem odsouhlasenou cenu. Pochopitelně sledujeme cenové relace na trhu. Můžeme garantovat, že u nás dostáváte nejlepší poměr ceny a výkonu. Nabízíme buď překlady a tlumočení za předem dohodnuté smluvní ceny, nebo účtujeme podle skutečného rozsahu výsledného textu.