Tlumočení

Není tlumočení jako tlumočení. Pokud nemáte zkušenosti se zadáváním tlumočení je zde malý přehled jednotlivých typů tlumočnických výkonů.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní (nebo také doprovodné) tlumočení je nejčastější. Řečník hovoří v kratších intervalech a v přestávkách převádí tlumočník jeho mluvený projev do cizího jazyka. Tento typ se používá především při tlumočení do jednoho jazyka pro malý okruh účastníků, např. na obchodní schůzce, pracovní poradě nebo školení několika osob.

Simultánní (kabinové) tlumočení

Tlumočník sedící ve speciální kabině hovoří současně s řečníkem a tlumočí jeho mluvený projev do mikrofonu. Účastníci akce slyší tlumočníka ve sluchátkách. Tento typ se používá především při tlumočení pro větší okruh lidí. Tlumočí se často do několika jazyků. Simultánní tlumočení je velice náročné. Na akci se objednávají vždy minimálně dva tlumočníci, kteří se po cca 20 minutách střídají. Příkladem využití simultánního tlumočení jsou především konference a sympózia. Zvláštním druhem simultánního tlumočení je tzv. šušotáž, kdy tlumočník tlumočí šeptem do ucha klienta. Používá se při tlumočení pro malý okruh lidí.

Tlumočení po telefonu

V dnešní uspěchané době, kdy je často každá minuta drahá, zajišťujeme kromě klasického tlumočení také stále oblíbenější tlumočení po telefonu. Používá se v případech, kdy některý z partnerů nebo tlumočník není přítomen hovoru.